Dispens för Duo-Trailers i Sverige och dess inverkan

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Isaksson, Didrik
Wessberg, Magnus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den här rapporten är en undersökning på möjligheten att söka dispens för att köra längre och tyngre lastbilsekipage mellan Sundsvall, Svenstavik samt till Brunflo. Rapporten ger en bakgrund på de fördelar samt svårigheter som finns för att söka dispens för dessa ekipage. Undersökningen visar tydligt den kontakt som funnits med olika kommuner och personer med mycket erfarenhet i tidigare liknande undersökningar och deras svar i betydande frågor samt de lagar och regler som finns gällande transport på väg. Rapporten diskuterar också resultatet och tar upp problem och hinder som uppstår i dispenssökande. Rapporten fortsätter att förtydliga de möjligheter som öppnades första juli 2018 när trafikverket öppnade upp stora delar av svenska vägnätet till att bestå av så kallade BK4 vägar vilket innebär att vägarna är godkända för transport av tyngre last vilket öppnar för en bred införing av HCT fordon över hela landet. Det finns en tydlig beskrivning av företaget CMA-CGM som är det företag som vill få undersökt ifall dispens på sträckan av deras laster är möjligt samt en beskrivning av åkaren Roadcargo som vid ett utfall av undersökningen går igenom kommer ansvara för den fysiska transporten av godset. Rapportens bakgrund fortsätter att förklara den samhällsekonomiska vinning som uppkommer vid införandet av HCT fordon så som minskat antal fordon vilket minskar trafiken, vilket också leder till minskad ljudnivå vid större vägar. Införandet av HCT fordon visar också en tydlig minskning av miljöfarliga utsläpp sett till utsläpp per transporterat ton, detta innebär att den tyngre vikten inte betyder att utsläppen ökar i samma takt som vikten ökar. Det finns också en beskrivning av Sveriges framtida mål inom frågan vilket visar Sveriges intresse av att utöka transporten med tyngre fordon. Rapporten ger också en tydlig beskrivning av den kontakt som skett med de kommunerna som transporten skall passera igenom, det krävs då kommunerna själva kan påverka beslut gällande dispens inom kommungränserna. Resultatet på den här undersökning visar tydligt på att det krävs både hög kompetens inom transportsektorn samt teknisk kunskap gällande framdrivning av fordon, även ekonomiska tillgångar är till en fördel. Enligt trafikverkets krav för att få godkänd dispens krävs användning av ny teknik eller konstruktion vilket är för omfattande för att inkluderas i den här undersökningen. Duo-trailer hade i teorin kunnat framföras mellan de orter som tidigare angetts. Slutligen diskuteras frågan varför de krav som ställs är så höga vid införandet av dispens av HCT fordon vilket då de flesta undersökningarna enbart visat på positiva effekter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
HCT , Fordon , BK4
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index