Datakommunikation för signalsystem

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Luong, Quang
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bombardiers signalsystem för järnväg, INTERFLO 150, består av flera delsystem som interagerar med varandra. Delsystemen inkluderar Centralised Traffic Control (CTC), Traffic Control Centre (TCC) och Object Controller System (OCS). Dessa tre delsystem tillåter fjärrstyrd kontroll av objekt längs järnvägsspår. Detta arbete är del av ett projekt som gick ut på att undersöka möjligheterna med samma kontroll, utan mellanliggande TCC för att skapa ett simplare signalsystem. Detta system skulle innebära en förmånligare lösning där det komplexa säkerhetssystemet TCC skulle vara överflödigt. Systemet skulle även kunna användas för att underlätta styrning av objekt, eftersom ett komplext mellansteg inte längre skulle behövas. Detta kan underlätta för t.ex. testning och användningsområden där ökad manuell styrning är önskvärd. Detta arbete skapade direkt kommunikation mellan CTC och OCS. För att möjliggöra detta utvecklades en kommunikationsmodul baserad på nätverksprotokollet vilket OCS använder för att kommunicera med TCC. Därefter integrerades denna modul i CTC. Lösningen har utvecklats i programmeringspråket Java, med Eclipse som utvecklingsmiljö. Projektet har utförts hos Bombardier Transportation Rail Control Solutions i Göteborg, Sverige.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index