Creating an Alliance Strategy in France. An expansion plan on the French ERP market through alliances

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Supply chain management (MPSCM), MSc
Publicerad
2016
Författare
Rempe, Erik
Larsson, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index