Framtidens stad: en analys av fyra olika stadsområden i Trollhättans Stad

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Frants, Palina
Wikström, Lina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
År 2030 har Trollhättan ambitionen att bli 70 000 invånare. Om visionen ska bli verklighet måste stadens kvaliteter mätas med konkurrensen från andra attraktiva städer. Examensarbetet syftar till att undersöka Trollhättans stadsbild, samt identifiera stadskvaliteter och avsaknad i olika typer av bostadsområden. Vidare avser rapporten att undersöka vad som gör en stadsdel attraktiv för unga vuxna och stadsbildens betydelse för att de ska stanna i Trollhättan eller flytta dit. Studien baseras på en kvantitativ- och kvalitativ forskningsstrategi som antar formen av en flerfallstudie. För att ta reda på vad unga vuxna anser attraktivt när de väljer bostadsområde publicerades en enkät och intervjuer utfördes med representanter från Trollhättan. Vidare gjordes en innehållsanalys för att studera hur områdena marknadsförs av mäklare. Till sist gjordes en observation av stadsdelarnas fysiska miljö för att se vilka faktorer som enligt teorin bidrar till attraktivitet i områdena. Resultatet visar att alla stadsdelar har olika typer av bebyggelsekaraktär, vilket medför en specifik målgrupp och olika typer av kvaliteter. För att locka fler unga vuxna visar helhetsintrycket på att det är viktigt att marknadsföra Trollhättan på ett sätt som visar att staden är öppen för möjligheter i form av högskolestudier, pendlingsmöjligheter och är karriärmässigt hållbart. Även belysa vikten av att det är prisvärt i förhållande till läget med närhet till vatten, grönområden och eventuellt Göteborg. Däremot finns det en del som väljer att flytta på grund av stadens begränsade utbud av aktiviteter och verksamheter som är mer lämpat för familjelivet. Det beror på att det finns ett behov bland unga vuxna att interagera med människor på olika sätt. Avslutningsvis visar studien på att stadsbilden och dess rykte är nästintill avgörande för vart unga vuxna slutligen väljer att bosätta sig. Sammantaget finns det potential för Trollhättan att bli en av framtidens mest eftertraktade städer, men det krävs vissa förbättringsåtgärder. Studien avser att bidra med stödjande underlag för att öka kunskaperna om vad som krävs för att bli framtidens stad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
attraktivitet, bebyggelsekaraktär, framtidens stad, Kronogården , stadsbilden, stadskvaliteter, stadsutveckling, Strömslund, Trollhättan, Vårvik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index