Buss till buss kommunikation med WiFi för CAN-nätverk - Trådlös kommunikationslösning för konfigurering och övervakning av litium-jon batterikontrollsystem

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
COGNELL, FREDRIK
WÜSTENHAGEN, DAVID
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Micropower Lionova tillverkar batterisystem, en del av systemet är kontrollenheten BMS som kommunicerar med CAN protokollet. För att få möjligheten att i framtiden kommunicera med deras BMSer från ett och samma ställe, en webbserver, oberoende av hur batterisystemen används har de ett behov att göra kommunikationen trådlös. Lösningen som presenteras här utgår från utvecklingskortet Pyboard och inkluderar även kretskortsdesign, kapsling av kretskortet samt mjukvaruutvecklingen som skrivits i MicroPython. Rapporten innehåller också en kort beskrivning av de olika verktyg och protokoll som används samt en förklaring av varför CAN-buss används för kommunikationen med Micropowers BMSer. Den färdiga prototypen har ett 3D-printat skal och en 9-polig D-sub kontakt för inkoppling av CAN-buss, den har tre LEDar för utläsning av status på kommunikation och batterinivå på det interna laddningsbara batteriet som driver hela kretsen. Vid tester har BMSer med framgång konfigurerats, status så som spänning och temperaturer har utläst från modulerna. Men det finns begräsningar i vissa fall där många meddelanden ska behandlas på kort tid.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
CAN , BMS , Micropython , WiFi , litiumjonbatterier
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index