Improving sales forecast accuracy in Akzo Nobel surfactants Europe

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Amani, Pegah
Mobarhan Fard, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index