Ram, principmodell

Typ
Program
Publicerad
1964
Författare
Modellbyggare
Grenås, Märta
Källgren, Robert
Theorin, Anders
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Med en ram menas en konstruktion, sammansatt av med varandra böjningsstyvt förenade balk och pelare. De vertikala lasterna ger upphov till horisontala upplagsreaktioner. Ramhörnen förstärkes, då de största momenten uppkommer där.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1964-05