BIM implementering i projekteringsskedet Fördelar och åtgärder som kan minska svårigheter

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
ALASSADI, HOSAM
KHALLOUF, AHMAD
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
BIM är inte bara en 3D modell utan det finns många positiva effekter med implementering av BIM. Men implementering av BIM är inte lätt och det kan uppstå flera svårigheter som förhindrar denna implementering. Det här arbetet syftar på att få en tydlig bild av hur BIM definieras i byggbranschen, och att visa de olika fördelar vid implementering av BIM i projekteringsskedet samt vilka svårigheter som förhindrar denna implementering och föreslå åtgärder som kan hjälpa för att minska dessa svårigheter. Rapporten har utgått från en litteraturstudie och en intervjustudie. Resultatet visar att det finns många fördelar med användning av BIM i projekteringsskedet. Dessa fördelar kan omfattas tid och ekonomiska vinster, bättre kommunikation i projektet, färre fel och effektivare byggprocess. Men resultatet visar också att det finns många svårigheter som står inför denna implementering. De största svårigheterna som har framgått är kompetens- och kunskapsbrist och kravställning av beställaren. Resultatet visade några åtgärder som hjälper till att minska dessa svårigheter. Åtgärderna på dessa svårigheter har varit att utbilda alla som använder BIM inom företaget, att visa värdet på BIM för att motivera de som är ointresserade att använda BIM, tydlighet i projektet och anpassning av arbetssättet för projektet. I diskussionen och slutsatsen utvärderas resultatet med hänsyn till litteraturstudien.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
BIM , byggprocessen , projekteringsskedet , implementering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index