Textile Sourcing Development in Increasingly Expensive China An Investigation of Future Sourcing Strategies at IKEA

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Lindh, Katarina
Södergren, Klara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index