Romanskt valvsystem, principmodell

Typ
Program
Publicerad
1954
Författare
Modellbyggare
Söderström, Sten
Tedro, Sven
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
De romanska kyrkorna har slutna rum liksom de fornkristna, men rum och väggar har givits rytmik genom indelning med valv, bågar och kolonner. Kryssvalven består av fyra tunnvalv, som skär varandra i räta vinklar. I tyska domer släppte man in ljus i mittskeppet, genom att just slå kryssvalv över det. Planen blev bunden av ett system av kvadratiska rumsdelar och rummets bredd begränsades. Se också modell 93.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1954-02