Kaupanger stavkirke, förband

Typ
Program
Publicerad
1988
Författare
Modellbyggare
Josephsson, Henrik
Örtnäs, Anders
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Modellen visar förbandet mellan korets "söndre midtromsstav" och syd- resp. östväggens "stavjelegjer"."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kaupanger, Norge
Kaupanger, Norway
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:5
Teknik / material
Index
1988-06
Samling