Konstruktion och protokolljämförelse av V2C varningssystem med MQTT och REST

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
BERGLUND, LINUS
TRUONG, TIMMY
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Halt väglag förorsakar många fordonsolyckor. Förare behöver redan ta hänsyn till faktorer som kringliggande fordon, trafikregler, samt balansering av tung last vid svängar. Blir föraren dessutom överraskad av is på vägen kan detta medföra olyckor med ödesdigra utfall. Främst skulle denna typ av olycka kunna undvikas om föraren i förväg meddelades om väglagets status. Examensarbetet undersökte kommunikationsteknologin Vehicle-to-Cloud, specifikt tillämpningen att varna närbelägna förare om hala och riskfulla vägar i deras rutt. I denna undersökning utvecklades även två applikationer baserade på protokollet MQTT respektive REST. Detta arbete utfördes på Vector Sweden (Vector Informatik GmbH) vid Lindholmen, Göteborg. Applikationerna överlämnades i demonstrationssyfte samt som prestandajämförelse av V2C-kommunikationen åt företaget. MQTT-lösningen hade 2,235 gånger lägre responstid än REST-lösningen under benchmarks. I genomsnitt uppvisade MQTToch REST-lösningen en svarstid på 0,2146 ms, respektive 0,4797 ms. I en säkerhetskritisk miljö är minimering av svarstid nödvändigt, varav MQTT-protokollet uppvisade lägst i detta arbete.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Protokoll , halt väglag , fordonsolyckor , fordonskommunikation , Vehicleto-Cloud , MQTT , REST , benchmarks , responstid , säkerhetskritisk miljö
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index