Lagerbyggnad, Tobaksmonopolet, takfot

Typ
Program
Publicerad
1983
Författare
Modellbyggare
Bergström, Gunilla
Lindgren, Dennis
Månsson, Lena
Svensson, Anette
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar utformningen av takfoten. För att åstadkomma låg höjd på takets yttre del avvattnades taket invändigt och genom en ränna 2 m upp från takfoten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Johansson, Cyrillus
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1928-30
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1983-09
Samling