Studio i mekanik och hållfasthetslära - Organisering och uppdatering av experimentell utrustning

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Alexandersson, Sofia
Bäckgren, Peter
Everett Eriksson, Sebastian
Hedin, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Teknisk mekanik , Civil Engineering , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index