Material och kvalitet, en studie för skärande bearbetning i stångmaterial

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2009
Författare
Figielman, Nathalie
Wenngren, Carl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
På uppdrag av Skärteknikcentrum Svergie AB i Gislaved gjordes en undersökning av driftstörningarna i produktionsprocessen hos tre olika medlemsföretag som kunde kopplas direkt till kvalitet på stångmaterialet som används. Undersökningen gjordes hos Gnosjö automatsvarvning AB, Finnveden Powertrain (Alvestafabriken) och Bufab Lann AB, alla arbetar med stångmaterial och har liknande tillverkningsprocesser. Uppgiften gick ut på att identifiera ifall det finns driftstörningar som enbart är beroende av kvaliteten på materialet samt vilka problem de leder till. Efter genomförda undersökningar och en större inblick hos de olika företagen konstaterades det att variationer i kvaliten på materialet har en effekt på hur produktionsprocessen fungerar. Störningar i produktionen kan reduceras ifall materialet egenskaper förbättras eller tillverkningsprocessen ändras. Problemen är kända men odefinierade hos företagen, vilket leder till att förbättringar och förändringar är svåra att utföra. Med hjälp av identifieringen av problemdefinitionen och att felen är batchberoende kan tillverkningsprocessen ändras och förbättras. För att i framtiden kunna tillverka på ett effektivare sätt behöver man komma åt problemet med kvalitet på materialet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling , Produktion , Mekanisk tillverkningsteknik , Konstruktionsmaterial , Sustainable Development , Production , Mechanical manufacturing engineering , Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index