Klakksviks kyrka, sektion genom skeppet

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en sektion genom Klakksviks kyrka från 1963. Arkitekten Peter Koch har i fasadmaterial och form anpassat sig till den färöiska byggnadstraditionen. Kyrkan är rektangulär med sadeltak. Stommen är av betong, väggarna kring gavlarna murade av basalt och fönsterpartierna utefter långsidorna av svartstruken furu. Taket är lagt med grå skiffer. Det stora kyrkorummet består av ett mittskepp med trevåningsläktare utefter sidorna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Koch, Peter
Geografisk plats
Klakksvik, Färöarna
Klakksvik, Faroe Islands
Byggnad (typ)
Byggår
1961
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1965-09
Samling