Ombyggnad i Medinan av Fés, Marocko - Studie om att öka den termiska komforten vid ombyggnad av traditionella Dar-hus med högt kulturvärde

dc.contributor.authorAbriya, Alen
dc.contributor.authorPlate, Mathias
dc.contributor.authorRiis, Robin
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektursv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architectureen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:07:23Z
dc.date.available2019-07-03T13:07:23Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractExamensarbetet behandlar de traditionella och mer än 100 år gamla Dar-huset i staden Fés. Denna kulturskyddade stad belägen i norra Marocko, med mycket gamla byggnader som byggts tätt inpå varandra och formats till en samspelande enhet. Flertalet av dess traditionella bostäder står inför stora utmaningar nu när det ställs allt högre komfortkrav av den moderna människan. En ökande trend är att ”restaurera” och omvandla dessa traditionella gårdshus till pensionat, hotell, restauranger eller för eget bruk. Dock med stora ingrepp på grundplanen och inte särskilt hållbara klimatanordningar. För att lösa dessa problem behövs stora restaurering- eller nybyggnationsingrepp, men främst krävs en förståelse av stadens essens, d.v.s. kulturen, konstruktionen och utformningen men inte minst förstår samspelet mellan den boenden och bostaden. Vårt syfte är att ge mer förståelse för staden Fés och dess traditionella hus, samt undersöka vilka alternativa lösningar som kan göras för att hållbart uppnå en högre komfort inomhus vintertid, i samband med restaurering, samtidigt som hänsyn tas gentemot kulturvärdet. Genom att studera staden och dess byggnation med intervjuer samt fält- och litteraturstudie fås slutsatsen att Dar-huset behöver framförallt tätas för att uppnå en relativt komfortabel inomhusklimatet under vintern. För att vidare öka komforten erfordras en högre inomhustemperatur, som uppnås genom att tillämpa solpaneler och direktverkande el från Marockos solprojekt, som vid kombination av en 5cm tilläggsisolering kunde sänka energibehovet med hälften. This thesis deals with the traditional and more than 100 years old Dar-house in the city of Fez. The city is heritage listed, located in the northern Morocco and consists of old buildings, built very close together that form an interacting unit. Most of the traditional homes in Fez are facing major challenges now with the increasing comfort requirements of the modern man. A growing trend is to "restore" and transform these traditional courtyard houses to guesthouses, hotels, restaurants or just for personal use. However while restoring, it’s generally common to significant disruption to the house and using not sustainable climate devices. To solve these problems, major restorations and remodeling are needed for the Dar-house. While doing this, it’s really important to understand the essence of the city, culture, construction, design and especially the interaction between housing and home. Our purpose is to bring in more understanding of the city Fez and its traditional houses, and explore alternative solutions that can be done to achieve a higher level of comfort in winter, while restoring the Dar-house and its cultural value. By studying the city and its constructions with interviews, literature and field studies we could conclude that the Dar-house needs above all to seal all air flow leaks in the house, to achieve a relatively comfortable inside climate during winter. To further increase the comfort it requires a higher indoor temperature, which could be achieved by applying solar panels and electricity. If combined with theoretical 50 mm insulation the calculation shows that the energy demand would be cut in half.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/173254
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectCivil Engineering
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectBuilding Futures
dc.titleOmbyggnad i Medinan av Fés, Marocko - Studie om att öka den termiska komforten vid ombyggnad av traditionella Dar-hus med högt kulturvärde
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner