Predicting acoustic performance of car door systems using transfer path analysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Mack, Florian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Akustik , Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index