Biological and Filtration Performance Research on Cheese Whey Treatment by Lab-scale Anaerobic Membrane Reactor (AnMBR)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Wang, Xiaofei
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Miljöanalys och bygginformationsteknik, Building Futures, Water Engineering, Basic Sciences, Sustainable Development, Environmental Analysis and Construction Information Technology, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material