Biological and Filtration Performance Research on Cheese Whey Treatment by Lab-scale Anaerobic Membrane Reactor (AnMBR)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Wang, Xiaofei
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Miljöanalys och bygginformationsteknik , Building Futures , Water Engineering , Basic Sciences , Sustainable Development , Environmental Analysis and Construction Information Technology , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index