FRÅN KAOS TILL KLARHET - DESIGN I TEORI OCH PRAKTIK - FALLSTUDIE: KLEVENS UDDE

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
KUYLENSTIERNA, SANDRA M
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index