GÖTEBORGS UNIVERSITETS LÄKEMEDELS- OCH NUTRITIONSCENTRUM - UTREDNING AV EN POTENTIELL OM- ELLER TILLBYGGNAD

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2016
Författare
SVENSSON, ANTON
ANDERSSON, JONATHAN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material