Supporting Embedded Systems Development - Tool Support for EAST-ADL import of Modelisar FMU

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
ÇAVDAR, SELÇUK
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Information Technology , Information & Communication Technology , Informationsteknik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index