2D visionbaserad positionsbestämning Precision hos visionsystem

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Anderung, Max
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vissa applikationer kräver att positionen på detaljer som skall bearbetas kan bestämmas och bakgrunden till detta projekt är att kunden tidigare fixerat skär1, som skall bearbetas, med hjälp av en fixtur. Fixturen utsätts då för mekanisk nötning vilket till slut påverkar positioneringen av detaljen. Genom att använda sig av ett visionsystem kan förhoppningsvis detta problem elimineras och en problemfri repeterbarhet erhållas. Vision i detta sammanhang innebär bildbehandling med en speciell mjukvara för att extrahera viss information ur en bild som sedan kan användas som olika typer av reglerparametrar. I projektet har mjukvaran Halcon använts. Halcon är specialiserad för att extrahera information ur bilder som sedan kan användas i en mängd tillämpningar. Mätningen kommer att kantas av störningar och det ingår således i uppgiften att undersöka effekten av dessa. Problemet har lösts genom mjukvaruutveckling samt design av mättester som skall simulera den varierande miljön som råder i olika fabriker. Den störningen som anses vara svårast att behandla och därför viktigaste störningen är smuts. Denna störning resulterade i ett mätfel på ca 5 % av en pixel och en kräver en scenstorlek med bredden 25-30mm.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index