The Technological Innovation Process at Volvo Aero.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Rääk, Eret
Vigfusdottir, Maria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell organisation, administration och ekonomi , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index