Strukturella batteriers applikation inom fordonsindustrin En studie om strukturella batteriers ekonomiska och miljömässiga möjligheter för lastbilar och färjor

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Hellichius, Fredrik
Gustafsson, Simon
Johnsson, Hanna
Engelsen, Martin
Karlsson, Mikael
Mann, Nils
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Fordonsflottan idag drivs främst av fossila bränslen, samtidigt som en allt större vikt läggs på att uppnå ett fossilfritt samhälle. Därmed, blir elektrifieringen av fordonsflottan en allt mer viktig faktor i att minska dagens utsläpp, där prevalensen av eldrivna fordon blir allt högre. Tunga litiumjonbatterier medför dock tunga fordon och ett alternativ till dessa kan tänkas utgöras av strukturella batterier, som medför förmågan att kombinera energilagring med strukturella egenskaper. Studiens syfte är att undersöka huruvida en applikation av strukturella batterier kan leda till miljövinster i lastbilar och färjor, samt att ta fram indikatorer på var och när strukturella batterier kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser hos fordon. Det teoretiska ramverket beskriver strukturella batterier, samt elektrifieringen av lastbilar och färjor. Intervjuer med experter inom relevanta områden har genomförts, samt en litteraturstudie av relevant litteratur. Vidare har det även genomförts beräkningar för att bedöma ekonomi- och miljöaspekter, samt har ett beslutträd tagits fram för att hitta indikatorer för att visa var strukturella batterier kan tänkas vara gynnsamma att implementera. Studien har visat att det, ur ett miljöperspektiv, är lönsamt att implementera strukturella batterier i färjor då energibesparingen i användarfasen är större än den ökade energiåtgången i produktionen för färjor, men inte i lastbilar, då energiåtgången ökar. Vidare indikerar beräkningar att det i dagsläget inte är ekonomiskt lönsamt att implementera strukturella batterier i någon av fordonstyperna
Beskrivning
Ämne/nyckelord
strukturella batterier , komposit , kolfiberkomposit
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index