Sommarmulltoa, Almagården

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Jansson, Cilla
Chen, Frank
Karlsson, Sverker
Brink, Maria
Larsson, Viveka
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bärande trästomme isolerande väggar av lerhalm. Väggarna pressas i en träform. De putsas sedan i två lager. Första lagret av sand, lera och vattten. Andra lagret sand, lera, vatten och färgpigment. Taket är isolerat med halm och täckt med papp. På den översta delen av väggen kan man inte bygga med formen utan istället fylls det översta lagret med lerhalmsblock. Grunden består av Lecablock och under golvet finns olika lager av sten, Lecalera, grus, sand och lera, linolja på golvet inomhus. Vitkalkade väggar inomhus.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sverige
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1994-07
Samling