Styrprogram med konfigurerbar logik för spårtrafik

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Sjöberg, Johan
Leiulfsrud, Linn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Object Controller System (OCS) är ett datorsystem utvecklat av Bombardier Transportation. OCS styr och rapporterar status för exempelvis spårväxlar och andra objekt på järnväg. Systemet kommunicerar med ett externt styrsystem (Traffic Control Centre, TCC) som kontrollerar att banan alltid befinner sig i tillåtet tillstånd. TCC är mycket komplext och är inte alltid nödvändigt för enklare, geografiskt begränsade banområden. I detta arbete har en prototyp utvecklats där OCS utökats för att fristående kunna tillse att sådana begränsade banområden alltid befinner sig i tillåtet tillstånd. Funktionaliteten har uppnåtts genom att implementera möjligheten att definiera logiska regler för banområden i konfigurationsfilen för OCS. Vid exekvering validerar programmet både ordrar från externa system samt tillståndet på banan mot dessa säkerhetsregler. Dessa regler är fullt konfigurerbara och anpassas efter bangården. I denna prototyp har inte samtliga typer existerande bangårdsobjekt implementerats, utan endast ett antal grundläggande objekttyper. Arbetet har utförts på Bombardier RCS/EAPD i Göteborg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index