An Evaluation of the Logical Framework Approach in a Small-scale Aid Project - A Case Study on Infrastructure Improvements at Mkula Hospital in Tanzania

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc
Publicerad
2019
Författare
Schön, Hanna
Axelsson, Rebecca
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index