Dragör, Jens Eyberts hus, sektion

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Andreasson, Per-Åke
Jönsson, Olof
Swansson, Owe
Waxberg, Claes
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1966-09C
Samling