Produktutveckling av klädvårdskåp - Med förskolemiljön i fokus

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Arvidsson, Maria
Kanerva, Sophie
Lejon, Nadja
Ljungberg, Karin
Olsson, Marika
Widing, Maria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index