Arbetsprocessen i Revit. En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg

dc.contributor.authorSpiik, Ronia
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektursv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architectureen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:16:53Z
dc.date.available2019-07-03T13:16:53Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractArkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. Som en fördjupning i detta arbete valdes att även studera arbetsprocessen i programmet samt hur denna process kan tidsoptimeras. Ett problem idag är att en sådan process kan vara tidskrävande och ineffektiv. Syftet med detta arbete var att finna idéer på hur processen kan effektiviseras och att utveckla kunskaperna om Revit. Som en inledning modellerades hur området ser ut idag i Revit utifrån en ritning skapad i AutoCAD. Därefter skapades en 3D-komponent med justerbara parametrar för varje typ av byggnad. Dessa komponenter laddades sedan in i markfilen och genom att förändra, förflytta och vrida dem så skapades flera olika placeringsförslag. Efter att ha övervägt för- och nackdelar med de olika förslagen så kunde ett slutligt placeringsförslag tas fram. Genom att arbeta med sådana volymer så kan en volymskiss skapas i ett tidigt skede, vilket i sin tur tidsoptimerar arbetsprocessen. Villor och seniorbostäder med planlösningar skapades utifrån volymernas mått och vid rumsplacering togs främst hänsyn till funktion och solinstrålning. Förråd, garage och soprum skapades med enkla väggar, tak och golv och därefter kunde dessa och bostäderna placeras in i markfilen i form av grupper. Med hjälp av vägar, träd, lampor, staket och dessa husgrupper så skapades ett illustrativt områdesförslag. Arbetsprocessen, från att området idag modellerades till att det slutliga områdesförslaget var framtaget, beskrivs och studeras i denna rapport. Som avslutning presenteras även en enkätundersökning som utförts bland de medarbetare på Sweco Architects i Göteborg och i Karlstad som har arbetat/arbetar i Revit. Undersökningen behandlar programmet, dess arbetsprocess samt hur denna kan tidsoptimeras. Sweco Architects in Gothenburg has designed a residential area in Varberg and wanted me to design a suggestion of the area as my examination job. The purpose was to find ways how to make the process more efficient. I have been studying the program Revit Architecture and the working process in the program during this design process. This report explains how I created the area in Revit. It also describes what the area looks like today, the regulations for the area, how and why I created components in 3D and my thoughts when I planned the houses. By create the volumes in 3D the process got more efficient. The final chapter of the report tells how the co-workers at Sweco Architects in Gothenburg and Karlstad experiences Revit and the working process based on a questionnaire.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/183501
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectCivil Engineering
dc.titleArbetsprocessen i Revit. En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
183501.pdf
Storlek:
10.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext