Operational difficulties in newly merged hospital wards A case study at the Department of Plastic and Hand Surgery, Sahlgrenska University Hospital

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Johannnsdottir, Frida
Hardardottir, Lara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Industriell teknik och ekonomi , Transport , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index