Hur VR och detaljeringsgrad påverkar uppfattning av verkligheten

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Sadjad Hussein, Sadjad
Ali, Jusuf
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete går ut på att undersöka om användning av VR med olika detaljeringsgrad kan underlätta förståelse och uppfattning av verkligheten, samt om de olika nivåerna i detaljeringsgrad påverkar på olika sätt gällande förståelse och perception. Rapportens frågeställningar som ska besvaras är fokuserade på VR och detaljeringsgrad. Frågeställningarna är som följande, hur påverkar detaljeringsgraden i VR-miljöer förståelsen för samband mellan möblering och utrymme av yta, hur orientering i virtuella miljöer påverkas av fotorealism och olika detaljeringsgrad samt hur detaljeringsgrad och fotorealism påverkar deltagarnas förmåga att genomföra en given uppgift i VR. För att kunna besvara dessa frågor så utfördes en praktisk undersökning med studenter som deltagare. För att utföra undersökningen utfördes två workshops vid olika tillfällen för att undersöka möjligheterna som VR-tekniken kan ha om man implementerar verktyg i projekteringsarbete och produktionen. Resultatet från undersökningen tyder på att genom VR tekniken kan man åstadkomma högre förståelse mellan detaljeringsgrad, utrymme och skala jämfört med 2D-ritningar och 3D-modeller. Andra indikationer från undersökningen påvisar även att navigering i VR kan vara svårare i högre detaljeringsgrad. För hög detaljeringsgrad samt fotorealism-läget kan även ha andra betydningar som att det kan bli distraherande. Undersökningen som helhet pekar på att VR-teknikens användning inom byggindustrin kan leda till att aktörerna kan dra nytta av en mer immersiv och engagerande upplevelse som resulterar i att förståelse och bedömning av utrymme och dimensioner ökar. Detta kan resultera i att samarbeten effektiviseras och problem kan enklare bli upptäckta. Dock beror det på vilken detaljeringsgrad som används.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
VR, 2D-ritningar, 3D-modeller, detaljeringsgrad, fotorealism, distraktion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index