fatigue life prediction of ball studs in thins heet structures - experiments and CAE analysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Elmered, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fastkroppsmekanik , Solid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index