Norm & form - att förstå makt och rum ur ett genusperspektiv, från kritisk analys till strategi

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Design for sustainable development, MSc
Publicerad
2013
Författare
Fast, Sara
Nilsson, Sofi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index