Vasa församlingshem, taket

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Edén, Michael
Tunesson, Hans
Wallander, Per-Olov
Östnäs, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Vasa församlingshem, en tvåvåningsbyggnad i tegel från 1958, ligger alldeles norr om Vasakyrkan i det centrala Göteborg, arkitekt Bo Cederlöf. Församlingssalens höga tak bärs av böjda limträbalkar, treledsbågar, från Töreboda. Limträkonstruktionen stöder på betongbjälklaget till bottenvåningen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Cederlöf, Bo
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1958
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1965-28
Samling