Utvärdering av alternativ till fysiska PLC-system

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Källström, Johanna
Bellman, Josef Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sammanfattning PLC-system används idag nästan exklusivt inom industrin för att styra processer som kräver hög tillförlitlighet till bibehållen drift. Med hög efterfrågan på PLC-enheterna som krävs för att exekvera programmen i kombination med materialbrist blir väntetiderna längre och fakturorna dyrare. Detta leder till frågan; Finns det alternativ som är mer tillgängliga? Denna fråga utvärderades med en rad tester i programmet OpenPLC och teorievaluering i de fall där tester inte var möjliga. Ett testsystem byggdes upp med lampor och knappar kopplade till en PLC som konfigurerats om för att agera nätverks-I/O. I/O:n kopplades med nätverkskabel till en serverdator på vilken OpenPLC-programmet exekverades. Testerna i kombination med teorievaluering ledde till tillräckliga resultat för att överväga att i vissa specifika fall byta ut PLC mot alternativa lösningar. System som inte alltid kräver 100% driftsäkerhet, och system som inte skulle komma att utsättas för cyberattacker kan vara lämpliga för denna typ av substitut. Detta betyder att mycket pengar och tid kan sparas in i de fall företag har serverdatorer men inte PLC och skulle behöva implementera styrsystem som kräver medelhög driftsäkerhet. I vissa testfall förekom resultat som speglade mycket hög driftsäkerhet, men eftersom faktorer som belastning på CPU:n påverkar detta finns det ingen garanti för att det alltid gäller ens i dessa fall. Arbetet har utförts på Acobia AB:s kontor på Lindholmen
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index