Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 284
 • Post
  Arbetsmetodik för val och test av hårdvara inom automationsindustri
  (2023) Djärv, Felix; Söderström, Jesper; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Olesen, Veronica
 • Post
  Implantable electronics for next-generation hearing implant
  (2023) Gerle, Alexander; Johansson, Emil; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Fredén Jansson, Karl-Johan
 • Post
  Framställning av en handstyrd gyroskopisk drönarkontroller
  (2023) Carlmark, Caspian; Ferdinandsson, Philip; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Agrell, Erik
 • Post
  Utveckling av skalbar PLC- styrning till palleteringscell
  (2023) Persson, Joel; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Olesen, Veronica
 • Post
  Utvärdering av alternativ till fysiska PLC-system
  (2023) Källström, Johanna; Bellman, Josef Erik; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Olesen, Veronica
  Sammanfattning PLC-system används idag nästan exklusivt inom industrin för att styra processer som kräver hög tillförlitlighet till bibehållen drift. Med hög efterfrågan på PLC-enheterna som krävs för att exekvera programmen i kombination med materialbrist blir väntetiderna längre och fakturorna dyrare. Detta leder till frågan; Finns det alternativ som är mer tillgängliga? Denna fråga utvärderades med en rad tester i programmet OpenPLC och teorievaluering i de fall där tester inte var möjliga. Ett testsystem byggdes upp med lampor och knappar kopplade till en PLC som konfigurerats om för att agera nätverks-I/O. I/O:n kopplades med nätverkskabel till en serverdator på vilken OpenPLC-programmet exekverades. Testerna i kombination med teorievaluering ledde till tillräckliga resultat för att överväga att i vissa specifika fall byta ut PLC mot alternativa lösningar. System som inte alltid kräver 100% driftsäkerhet, och system som inte skulle komma att utsättas för cyberattacker kan vara lämpliga för denna typ av substitut. Detta betyder att mycket pengar och tid kan sparas in i de fall företag har serverdatorer men inte PLC och skulle behöva implementera styrsystem som kräver medelhög driftsäkerhet. I vissa testfall förekom resultat som speglade mycket hög driftsäkerhet, men eftersom faktorer som belastning på CPU:n påverkar detta finns det ingen garanti för att det alltid gäller ens i dessa fall. Arbetet har utförts på Acobia AB:s kontor på Lindholmen