Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 286
 • Post
  Etablera en alternativ linje för gods genom implementering och programmering av nödkörningssekvens
  (2024) FARWATI, MOHAMAD ALFATEH; MAHMOUD, AHMED; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; OLESEN, VERONICA; OLESEN, VERONICA
  Projektet fokuserade på utvecklingen av en nödkörningssekvens för ett pallhanteringssystem i en industriell miljö. Målet var att säkerställa en oavbruten pallhantering och minska produktionsstopp. Genom att analysera systemet, programmera nödkörningssekvensen och vissa funktioner i en AGV uppnåddes framgångsrika resultat. Den implementerade lösningen möjliggjorde snabb och säker hantering av nödsituationer, vilket minskade riskerna för skador på utrustning och avbrott i produktionsflödet. Projektet bidrog till att skydda verksamheten och öka effektiviteten i pallhanteringsprocessen.
 • Post
  En studie av datahantering och spårbarhet i Volvo Pentas motorfabrik i Vara
  (2022) Antblad, Moses; Alkhshman, Ahmad; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Olesen, Veronica
 • Post
  Arbetsmetodik för val och test av hårdvara inom automationsindustri
  (2023) Djärv, Felix; Söderström, Jesper; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Olesen, Veronica
 • Post
  Implantable electronics for next-generation hearing implant
  (2023) Gerle, Alexander; Johansson, Emil; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Fredén Jansson, Karl-Johan
 • Post
  Framställning av en handstyrd gyroskopisk drönarkontroller
  (2023) Carlmark, Caspian; Ferdinandsson, Philip; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik; Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering; Agrell, Erik