Jämförelse mellan CAD programmen Catia och Creo

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Hvidberg, Erik
Wurzinger, Jakob
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport behandlar CAD-programmen Catia och Creo och syftet med rapporten är att objektivt utvärdera likheter och skillnader och jämföra CAD-programmen. Detta för att ta fram ett hjälpmedel för konstruktörer vid en övergång mellan programmen. Arbetet görs tillsammans med Cross Design AB som är ett konstruktionsinriktat företag med fokus på produktutveckling inom fordonsindustrin. Volvo lastvagnar är en stor kund för Cross design och kommer inom en snar framtid att byta CAD-program från Catia till Creo inom område hytt. Detta kommer skapa en problematik för konstruktörerna på Cross Design eftersom flertalet inte har erfarenhet att arbeta i Creo. För att avgränsa arbetet valdes det att fokusera på delarna solidmodellering och skapande av ritningar i programmen eftersom dessa används främst hos företaget. En jämförelse mellan funktionerna samt arbetsmetoderna i programmen gjordes. Detta ledde till kunskap inom programmen som sedan användes för att skapa ett hjälpmedel. Det innehöll förklaringar på funktioner och skapandet av en modell i båda programmen. Detta hjälpmedel är sedan tänkt att ges ut till de anställda för att underlätta en övergång från Catia till Creo. Ett frågeformulär skickades även ut till de konstruktörer som har arbetat i både Catia och Creo för att få åsikter om fördelar med vardera program jämfört med det andra. Programmen delar många likheter med varandra och det ena programmet har ingen fördel jämfört med det andra sett till möjligheter att modellera. Det som skiljer dem åt är hur funktionerna används och var de är placerade i gränssnittet. Slutresultatet av en modell eller ritning blir därför likvärdigt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index