Demo av en motorstyrenhet för en elektrisk gokart

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Ibrahimović, Haris
El-Refai, Josef
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hållbar utveckling, hett ämne eller här för att stanna? I vårt alltmer moderna samhälle ökar medvetenheten om föroreningar, miljöskador och andra faror som vi som människa har åsamkat jorden. Vi har under de senaste decennierna tänkt, diskuterat och agerat för att finna vägar för en bättre framtid. För skeptikern finns bevisen överallt. Från de lokala småföretagen och stora globala industrierna som arbetar med hållbar utveckling till vardagliga människor som tar mer hänsyn till återvinning. Med detta har vi gått mer mot en elektrisk livsstil. På en nischad marknad med elektriska go-karts arbetar Torque Engineering med ett projekt för att skapa en egen produkt. Företaget har som uppdrag givit studieförfattarna att skapa en demo för en elektrisk styrenhet och se om det är ekonomiskt fördelaktigt när det gäller att tillverka och utveckla en gokart. Denna studie kommer att visa upp det arbete som utförts när det gäller idéer, resultat och utveckling ur elektrisk och mjukvarusynpunkt. Rapporten kommer att presentera elektroniskt, gällande ett system som styrs av en mikroprocessor med ett anpassat program. I diskussionsdelen av studien kommer det att fokuseras på skalbarheten och vad som kan användas i en potentiell elektrisk gokart. Arbetet har visat på möjligheten att göra en produkt som har ekonomiska vinster för ett företag med god ingenjörskompetens.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index