Phase noise estimation for coherent fiber-optic communications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Peng, Fangrong
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index