Dynamisk modellering av filterbyggnad på Ryaverket - En testbänk för styrsystem

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Gustafsson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling , Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Sustainable Development , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index