Stakeholder relations and Public participation in Peri-urban Water and Sanitary management A case study on NGOs and CPR-management in Cochabamba, Bolivia

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Abdollahi, Sima
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Vattenteknik, Building Futures, Basic Sciences, Sustainable Development, Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material