Åmlidstuen

Typ
Program
Publicerad
1956
Författare
Modellbyggare
Eliasson, Gösta
Eliasson, Göran
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en s k årestua från Setesdal, en stuga med eldstad mitt i rummet. Röken släpps ut genom en lucka i taket, som också är enda ljusöppningen. Huset innehåller förstuga, stuga och kammare och utmed entréfasaden löper en svalgång bakom en vägg i stavkonstruktion. Huset har medeltida karaktär, men är byggt på 1600-talet. Denna typ av bostäder användes till mitten av 1800-talet i Setesdal. Åmlidstuen finns numera på norsk Folkemuseum i Oslo.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Valle, Setesdal, Norge
Setesdal, Norway
Byggnad (typ)
Byggår
1600-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1956-05
Samling