Gol stavkyrka

Typ
Program
Publicerad
1968
Författare
Modellbyggare
Okänd
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
I Norden har, vid sidan av knuttimringen, stavkonstruktioner använts, särskilt i kyrkobyggnader och de nådde sin fulländning i de medeltida norska stavkyrkorna. Tekniken gav små, intima kyrkorum med överväldigande höjd. Höga master bärs av en tryckfördelande syllram och konstruktionen förstyvas halvvägs upp av fackverkssträvor och bågformade grenklykor i hörnen. Masterna bär upp huvudtaket. Syllarna fortsätter utanför knutpunkterna och på dem står ytterväggen av stående plankor mellan fot- och toppsyll. Gols stavkyrka är av Valdrestyp med åtta master, som står parvis vid hörnen och med övre master, som inte når golvet. Kyrkan är flyttad till Norsk Folkemuseum på Bygdöy i Oslo.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Hallingdal, Norge (nu på Bygdöy i Oslo)
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1200-talet
Modelltyp
Översikt
Skala
Teknik / material
Index
1968-01A
Samling