Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem

dc.contributor.authorBengtsson, Fredrik
dc.contributor.authorOlsson, Andreas
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin tekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technologyen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:04:09Z
dc.date.available2019-07-03T13:04:09Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractArbetet gjordes för att ge en bild av hur ett marint elsystem skulle kunna göras mer effektivt och servicevänligt då personalen ombord på mindre fartyg ofta saknar högre utbildning inom el och maskinteknik. Frågeställningen har tagits fram med hjälp av egna erfarenheter om problemområden inom el och till viss del av frågor som har uppkommit under arbetets gång. Grundidén, som alltid har varit en röd tråd genom hela arbetet, är frågan om hur ett elsystem kan göras mer lättarbetat och överskådligt. Information har insamlats från litteratur, fältstudier och intervjuer. Intervjuerna har främst varit med personer som är aktiva inom den marina elbranschen. Fältstudier ombord på testfartyget har varit den största och mest krävande delen av informationsinsamlingen. Rapportens slutsats är att det går med ganska enkla ändringar och uppgraderingar att spara både tid och pengar, samt att säkerheten ökar väsentligt.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/167721
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectFarkostteknik
dc.subjectTransport
dc.subjectVehicle Engineering
dc.subjectTransport
dc.titleÖvervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner