Turning challenges to opportunities: Urban agriculture for building green - future on black P-lots

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Ayazi, Sogol
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling , Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Sustainable Development , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index