Köpmanhus på Klädesholmen, Tjörn

Typ
Program
Publicerad
1977
Författare
Modellbyggare
Bejbro, Gunnar
Blixt, Ingvar
Eliasson-Löken, Kerstin
Gunnarsson, Christina
Longos, Emmanuel
Nehonen, Marja
Rönnecke, Gunilla
Skyrud, Alfredo
Sundén, Jan-Olof
Westerlund, Karin
Åberg, Peter
Ågren, Maria
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1977-02
Samling