Benchmarking study of steel-composite structures in CAE crash applications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Andersson, Madeleine
Larsson, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Transport, Fastkroppsmekanik, Kompositmaterial och -teknik, Materials Science, Transport, Solid mechanics, Composite Science and Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material