Överflyttning av gods från väg till sjö

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Catic, Kenan
Kozovski, Nikola
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Transportsystemet i Sverige är betydelsefullt och majoriteten av transporter sker med lastbil. Mer än hälften av alla inrikes transporter sker med en lastbil. Men lastbilen har till sin nackdel att det skapar buller. Enligt infrastrukturministern är sjöfarten viktig för klimatmålen. Regeringen har valt att satsa 50 miljoner SEK per år i tre år i ett uppdrag som kallas Eco-bonus. ECO-bonus är till för att sätta fart på överflyttningen från väg till sjö. Bonusen kan maximalt ersätta 30 procent av fartygets driftkostnader. Rapporten undersöker ekonomisk bärkraft i att flytta gods från väg till sjö från Piteå till Stockholm. I Piteå finns det ett företag som veckovis skickar 56 husmoduler till Stockholm. Varje husmodul väger 9 ton och i MV X får det plats med 54 moduler. För att transportera 54 moduler med lastbilar behövs det 23 lastbilar. Kostnader för lastbil har indelats i fasta och rörliga kostnader. I fasta kostnader ingår räntekostnader, avskrivning, skatt, vägavgifter, försäkring och övriga fasta kostnader. Lastbilens rörliga kostnader inkluderar drivmedel, däck och service. Den totala kostnaden för 23 lastbilar mellan Piteå och Stockholm blev 149 083 SEK. Kostnaderna för fartyget har delats in i rörliga och fasta kostnader. I rörliga kostnader ingår bränslekostnad, driftkostnader, lotsavgifter, farledsavgifter och hamntaxa. De fasta kostnader inkluderar avskrivning, räntekostnad. Kostnaden för ett fullastat fartyg mellan Piteå och Stockholm blev 248 708 SEK Dessa kostnader är vad det kostar respektive transportslag att transportera 54 husmoduler till Stockholm. Kostnaderna representerar fraktkostnaden för att ersätta kostnader för resan. Allt ovanför kostnaderna blir en vinst för transportörerna. Differensen mellan lastbil och fartyg blev 99 625 SEK med alla kostnader inräknade. Kostnaden för farled och lots blev 79 544 SEK. 2017 Valde Sjöfartsverket att höja farleds- och lotsavgifterna med 100 miljoner SEK och 2018 höjdes de ytterligare med 100 miljoner SEK, fler höjningar kommer att ske fram till år 2020. Mycket frakt transporteras till IKEA i Haparanda och det ledder till att finns mycket frakt till Norrland och lite frakt från Norrland. Lastbilarna kan antigen åka utan last från Norrland eller åka med last och bara ta betalt för bränslekostnader. I detta fall hade differensen istället blivit 200 064 SEK. Farleds- och lotsavgifter står för 20,1 procent av de totala kostnaderna för fartyget och sjöfartsverket väljer och höja dem ännu mer. Samtidigt som regeringen väljer att satsa 50 miljoner SEK årligen i tre år för att främja nya transportlösningar genom sjöfart väljs det också att höja lots- och farledsavgifterna med 100 miljoner SEK 2017, samma summa 2018 och ännu mer fram till 2020. Jämförelsen mellan transportslagen är utan eftertransport som skulle tynga kalkylen ännu mer. Utan eftertransport är differensen 99 625 SEK eller 200 064 SEK ifall lastbilen bara tar betalt för bränslekostnader.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transportteknik och logistik , Hållbar utveckling , Marin teknik , Transport , Transport Systems and Logistics , Sustainable Development , Marine Engineering , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index